Akupunktur

Akupunktur; halk arasında daha çok akapunktur ya da akapuntur olarak bilinir, söylenir, konuşulur ve yazılır. Akupunktur söylemi zor olduğu içn birazda daha kolay olan akapunktur kelimesi daha çok kullanılmaktadır. Akupunktur kelime anlamı olarak iğne batırma anlamı taşır. Ancak günümüzde artık akupunktur tedavilerinde çok çeşitli lazerler kullanarak iğnesiz akupunktur yani lazer akupunktur yapabilmekteyiz. Akumer akupunktur kliniği olarak bir çok laser sistemi kullanmaktayız. Kulak ve vücut içn kullandığımız laserler farklıdır. Çeşitli lazerler,elektro akupunktur ve iğne ile tedavi etkinliğimiz artmaktadır.

Akupunktur noktası adını verdiğimiz alanlar cilt altı veya kas içinde bulunan alanlardır. Son zamanlarda yapılan tüm çalışmalarda bu bölgelerin diğer cilt alanlarından daha farklı bir elektrik potansiyelinin olduğunu göstermiştir. Akupunktur noktası düşük elektriksel potansiyele sahiptir.

Hücrenin uyarılmasına bağlı Na=Sodyum ve K=Potasyum dengesi değişir. Bu da hücre memran potansiyelini değiştirir(60mV). Bir başka araştırmacı ise akupunktur noktalarının bulunduğu alanlarda daha fazla cilt papillaları bulunduğunu ispat etmiştir.

Bir başka deyişle bu noktalarda sinir hücrelerinin alıcılarının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yine birçok akupunktur noktası sinir dermatom bölgesine göre dağılım gösterir. Dolayısıyla bu bölgeler kasların motor nöron plaklarına isabet ederler. Bu da demek oluyor ki akupunktur noktasını iğne veya diğer yöntemlerle uyardığımız zaman hem o bölgedeki sinirlerin uyarılması hem de bu uyarıların merkezi sinir sistemine taşınarak (beyne) beyni uyarması gerçekleşir. Beyin de aynı ölçüde cevap vererek birtakım maddelerin Beta endorfin, serotonin, bradikinin v.s salgılanmasını sağlar. Bunlarda rahatsızlıkları giderici mekanizmayı devreye sokar. Akupunktur bilimsel bir tedavi yöntemi olup; ayrıca alternatif tıp değil artık tamamlayıcı tıp olarak adlandırılmaktadır.

Uyarılar beynin hipofiz bezinden beta endorfin salınmasını sağlar. Beta endorfin tıpda kullandığımız sentetik ağrı kesici morfinden 50 kat daha fazla oranda ağrı keser. Ayrıca endorfinler ağrını daha yukarıda ağrıyı duyan merkezlere geçmesini önler. Yani aslında biz akupunkturistler olarak akupunkturla regülasyon etkisi ile hiçbir ilaç kullanmadan vücudun tedavisini yine kendisine yaptırıyoruz. Kabaca vücudun tamir,onarım ve bakımını yapıyoruz diyebiliriz.Akumer akupunktur kliniği olarak çok başarılı sonuçlar alıyoruz.

Beyinde özellikle hipotalamus, hipofiz bezi ve de retikülo-formasyonu uyarır.Hypotalamus beyinle vücudun konuştuğu bölge olarak tanımlayabiliriz.Akupunktur tedavisi ile beyin ve vücudun doğru konuşmasını sağlamaktayız.

Akupunkturun yapmış olduğu ağrı azaltıcı (analjezi) özelliği özellikle morfin antagonisti (etkisini bertaraf eden) nalloxon adını verdiğimiz bir madde ile akupunkturun etkisi durdurur.

Akupunkturun en önemli etkisi organik olmasıdır. Bu konu ile birçok kobay ve hayvan deneyleri yapılmış olduğu akupunkturun çok az psikolojik etkisi olduğu, tedaviyi organik bir şekilde yaptığı ispat edilmiştir.

Akupunktur noktasının elektrik rezistansı 50,000 ohm'ken diğer cilt alanları 200,000, ila 2.000.000 ohm arasında yer alır.(1976 yılında Becker 1984 yılında Chan S tespit etmiştir.)Ayrıca akupunktur meridyenleri konusunda 1989 yılında Darras Technetium (TC)=radyo-aktif bir maddedir) yi akupunktur meridyeni boyunca ilerlediğini tespit etmiştir.Kısacası elektrik rezistansı(direnci) düşük olması demek elektrik akımını daha fazla iletir demek(akupunktur noktası )tir .

Akupunktur tedavisinin hiçbir yan etkisi olmaması ve vücudun kendi eczanesini kullanarak kendisini tedavi etmesi bize ayrıcalık katmaktadır.

DÜNYA'DA VE ÜLKEMİZDE AKUPUNKTURA BAKIŞ AÇISI

Akupunkturun 3000 yıllık bir geçmişi mevcuttur.Önceleri alternatif tıp olarak tanımlanan akupunktur artık tamamlayıcı tıp olarak tanımlanmaktadır.
Almanya , Fransa, İsviçre,A.B.D ve İngiltere gibi ülkelerde akupunktur yöntemleri uygulanmakta olup, bu yöntemleri uygulayan tedavi merkezleri üniversiteler ve vakıflar tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Amerika,İsviçre ve Almanya'da Sağlık Sigorta şirketleri, akupunktur tedavisinde sigorta kapsamı içine almış bulunmaktadırlar. Ülkemizde de artık üniversitelerde akupunktur poliklinikleri açılmaya başlanmıştır.
Sağlık Bakanlığı son olarak 2002 yılında Akupunktur (17.09.2002 tarih 24879 Resmi Gazete) tedavisi uygulanan özel sağlık kuruluşları ile bu tedavinin uygulanması hakkında yönetmelik çıkarmıştır. Sağlık kuruluşlarında ''Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası'' olmayan hekimler akupunktur tedavisi uygulaması yapamayacaklardır.

AKUMER POLİKLİNİĞİ OLARAK YAPTIKLARIMIZ

.Akupunktur tedavisini; zayıflama,ağrı,migren,stres,sigara bırakma vb.bir çok konuda uygulama yapmaktayız.

Kilo verme konusunda önce sağlık diyoruz. Onun için hızlı kilo verme çabası değil sağlıklı ve dengeli beslenerek akupunktur tedavisi ile kilo vermenizi öneriyoruz. Akupunktur hem seratonin düzeyini arttırarak kişinin rahat ve relax olamasını sağlar.Hem de sağlıklı ve dengeli olarak kilo vermemizi sağlar.