Drionic

Terleyen eller veya terli avuç içleri

Ellerdeki aşırı terleme ve ayaklarda aşırı terlemeden kaynaklanan koku Drionic yardımıyla 6 hafta boyunca durdurulabilir.

Terleyen eller veya terli avuç içleri oldukça baskın bir terleme problemini göstermektedir. Terli avuç içleri sosyal ilişkileri, meşgul olunan işle ilgili performansı ve hatta genel sağlığı önemli ölçüde etkileyebilir. Terli avuçlarla tokalaşmanın, terli ellerle raketi veya basketbol topunu tutmanın sıkıntıları herkes tarafından bilinmektedir. Benzer şekilde terle ıslanmaması gereken nesnelerle (doküman, müzik aletleri, elektrik aksamı) sürekli temas halinde bulunması gereken meslek sahipleri de günlük iş yaşamları sırasında terlemenin yol açtığı sıkıntıları sıklıkla yaşamaktadırlar. Bu meslek sahipleri arasında el terlemesine karşı çok daha duyarlı olan diş hekimi, hemşire gibi meslek grupları da mevcuttur. Terli avuç içlerinin yol açtığı sağlık problemleri arasında kontakt dermatit, ellerin çok soğuk havada metal yüzeylere yapışarak donması, mantar infeksiyonları gibi rahatsızlıklar yer alabilir.

Yarımşar saatlik Drionic uygulamasının birkaç kez tekrarlanması terlemeyi yaklaşık 6 hafta boyunca durdurur.

Bu süreç istenildiği kadar tekrarlanabilir.

Koltuk altlarında aşırı terleme

Aşırı terlemeden kaynaklanan vücut kokusu veya koltukaltı kokusu Drionic yardımıyla 6 hafta boyunca durdurulabilir.

Terlemeden kaynaklanan vücut kokusu veya koltukaltı kokusu antiperspiranlarla kontrol altına alınamaz. Drionic özellikle sıradışı ölçüdeki, normal antiperspiranlarla kontrol altına alınamayan terlemenin kontrolünü sağlamak amacıyla yaratılmıştır.

Terlemeden kaynaklanan vücut kokusu ve ıslaklık giysilerin dışarıdan izlenebilecek şekilde ıslanmasına neden olmakla birlikte, etraftaki kişilerle fiziksel yakınlaşma söz konusu olduğunda yarattığı rahatsızlık hissi nedeniyle terleyen kişileri aşırı bir duyarlılığa itebilir. Bunun yanı sıra koltukaltı veya vücut kokusuna neden olan aşırı terleme temizlendiğinde dahi çıkmayan lekelerin ve ağır bir kokunun kalmasına neden olabilir. Aşırı terlemenin giysilerin koltuk altında genişçe bir bölümü tamamen tahrip ettiğine bir çok defa tanık olmuşuzdur. Ter buharlaştığında geriye kalan tuz kristalleri kumaş yüzeyinde kalır. Bu hiç de hoş olmayan bir lekenin oluşmasına yol açar, pek çok kişi için bu görüntü oldukça rahatsız edicidir. Aşırı terleyen kişiler bu nedenle seçecekleri giysilerde özellikle açık renklerle sınırlanmış olduklarını bilirler. Aşırı terlemenin, buna bağlı vücut veya koltuk altı kokusunun, giysilerin kullanılmaz hale gelmesinin ve sadece belli renklerde giysi seçme kısıtlamasının üstesinden Drionic sayesinde gelebilirsiniz. Kimyasal içerikli antiperspiranlar aşırı terlemenin kontrolünde hiçbir yarar sağlamazlar. Çalışmalar antiperspiranların kullanıcıların sadece yarısında % 20 ila 40 arasında tkili olduklarını göstermektedir. Geriye kalan % 50'lik kullanıcı kesiminin antiperspiranlardan yararlanması mümkün olmamaktadır.

Koltuk altlarındaki hiperhidroza (aşırı terleme) neden olan faktörler arasında diyabet ön sıralarda yer almaktadır. Bunun nedeni diyabetin önemli etkilerinden birinin kol ve bacaklardaki dolaşım problemini artırmakta olmasıdır. Dolaşım (sirkülasyon) problemi el ve ayaklarda terlemenin oluşmamasına / azalmasına da neden olur, bu nedenle vücudun dışarı atmak istediği terin önemli bir bölümü koltukaltlarından çıkış yolu bulur. Bu nedenle diyabetik kişiler Drionic'in koltuk altı gereci yardımıyla terlemelerini önemli ölçüde kontrol altına alabilirler.

Yarımşar saatlik Drionic uygulamasının birkaç kez tekrarlanması terlemeyi yaklaşık 6 hafta boyunca durdurur.

Bu süreç istenildiği kadar tekrarlanabilir

Ayak kokusu

Yarımşar saatlik Drionic uygulamasının birkaç kez tekrarlanması terlemeyi yaklaşık 6 hafta boyunca durdurur.

Bu süreç istenildiği kadar tekrarlanabilir.

Ayak protezi kullanan kişilerde terleme problemi

Yeni ve geliştirilmiş Drionic özel uygulama aparatı vücudun alt bölümündeki aşırı terlemeyi kontrol altına alır.

Drionic Özel uygulama aparatının en önemli kullanım alanlarından biri bacak ampütasyonu geçirmiş hastalarda, bacağın kalan bölümündeki aşırı terlemenin önlenmesidir. Amputasyon geçiren hastalarda bacağın kalan bölümünde aşırı bir terlemenin oluşması tamamen amputasyonun bir sonucudur, çünkü ampute edilen bölümden salgılanacak olan ter bacağın kalan bölümünde birikir. Amputasyon geçiren hastaların en önemli sıkıntısı bacağın kalan bölümünde biriken terin protez kullanımı söz konusu olduğunda ciltte bir tahrişe yol açmasıdır. Bacağın kalan bölümü ve protez arasındaki sürtünme genelde cildin aşınmasına ve su toplamasına neden olur. Deri nemli iken protez takıldığında sürtünme nedeniyle hasar gören cilt mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara açık hale gelir, çünkü protezin ter nedeniyle sürekli ıslak olan soketi mikroorganizmaların çoğalıp yayılması için ideal bir ortamdır.

Protezin sürekli terden kaynaklanan ıslaklık nedeniyle mikroorganizma barındırması bacağın kalan kısmında bir tahrişin oluşmasına yol açar, çünkü deri plastik ile uyumlu halde olamamaktadır. Bu durumda protezin soket kısmının sürekli olarak yenilenmesi ve/veya bakımı bir zaman ve maliyet unsurudur. Protezli hastaların terlemelerinden kaynaklanan bu problem Drionic sayesinde geçmişte kalmaktadır.

NASIL ÇALIŞIR?

Drionic özel uygulama aparatı birbirinden bağımsız iki pedin bağlı olduğu, pille çalışan bir gereçtir, pedler çeşme suyuyla ıslatılır ve ampute edilmiş bacağın kalan bölümüne resimde görüldüğü şekilde bağlanır. Cilde verilen düşük miktarda elektrik akımı ter kanallarının bloke olmasını sağlar. Bu uygulama sayesinde de terlemenin 6 hafta boyunca baskılanması mümkün olur. Terleme yeniden başladığında ise uygulama da yeniden başlar ve bu uygulama terlemenin kontrol altına alındığı bir diğer 6 haftalık sürecin başlangıcı olur.

Drionic özel uygulama aparatı aşırı terlemenin problem haline geldiği diğer bölümlerde de terleme kontrolünün sağlanmasına olanak verir. Bu bölümler kasıklar (inguinal bölge) ve kalçadır. Drionic özel uygulama aparatının ampute hastalar dışındaki kullanımı hekim önerisiyle ve ilk uygulaması hekim nezaretinde olmalıdır. Dermatoloji uzmanları aşırı terleme ve buna bağlı problemlerle sıklıkla karşılaşmaktadırlar, Drionic özel uygulama aparatının kullanımı konusunda dermatoloji uzmanlarından daha detaylı bilgi edinmek mümkündür.

Klinik çalışmalar

Bir çok ülkeden çok sayıda dermatoloji uzmanı hiperhidrozun kontrolünde Drionic'in sunduğu iyontoforez yöntemini seçilecek yöntem olarak önermektedir. General Medical 1982 yılından bu yana hastaların gereksinimlerini karşılarken edindiği deneyimi dermatoloji uzmanlarının önerileri ile birleştirmiş ve üretmekte olduğu iyontoforez gereçlerine bu deneyim ve öneriler doğrultusunda son şeklini vermiştir.

Manual of Dermatologic Therapeutics. 4th edition. Chicago, IL: Little Brown & Co.; 1988, p.246

" Ter bezlerinin stratum corneum düzeyinde fiziksel açıdan bloke edildiği varsayımına dayanan, normal çeşme suyu ile yapılan iyontoforez etkili bir tedavi seçeneğidir. Pille çalışan bir iyontoforez ünitesi (Drionic) ev tipi olarak kullanıma sunulmuştur.

Dr.Kenneth A. Arndt,

Dermatoloji Profesörü

Harvard Tıp Fakültesi

Dermatoloji Departman Şefi

Beth Israel Hastanesi, Boston Current Therapy in Dermatology—2 (edited by Provost & Farmer) Philadelphia, PA: B.C. Decker Inc.; 1988, pp.273-274.

"Hiperhidrozlu hastalarda Drionic ile elde edilen sonuçlar oldukça başarılıydı, hastaların % 80'inden fazlası önemli düzelme kaydettiler ve kullanmaya devam ettiler."

Dr. Mervyn L. Elgart, Profesör ve Başkan

George Washington Üniversitesi Tıp Merkezi

Dermatoloji Departmanı

Washington, DC Common Skin Disorders. 3rd edition. Oradell, NJ: Medical Economics Books; 1988, pp.117-119.

"...çeşme suyu ile iyontoforez denenebilir, aşırı terlemenin genellikle birkaç haftada kontrol altına alınmasında etkili bir yöntem olduğu ileri sürülüyor. Pille çalışan ev tipi gereçler (General Medical Co.) kullanıma sunulmuş durumda."

Dr. Ernst Epstein,

Dermatoloji Profesörü

California Üniversitesi, San Francisco Psychocutaneous Disease. New York: Gruen & Stratton; 1987, p.243.

"Yakın dönemde Drionic adı altında pazarlanan (General Medical Company, Los Angeles, CA) ev kullanımı için bir iyontoforez ünitesi makul bir fiyatla kullanıma sunuldu, hastalardan da yüksek ölçüde kabul gördü."

Dr. Caroline S. Koblenzer,

Doçent,

Dermatoloji Bölümü

Tıp Fakültesi

Pennsylvania ÜniversitesiThe 1988 Year Book of Dermatology. (edited by Sober & Fitzpatrick) Chicago, IL: Year Book Medical Publisher; 1988, p.125.

"Ev tipi bir gereç olan Drionic en az 3 hafta boyunca kesin baskılayıcı bir yanıt vererek hiperhidrozu azaltmada oldukça etkili görünüyor"

Dr. Arthur R. Rhodes,

Doçent,

Harvard Tıp Okulu

Boston, MA Andrews' Diseases of the Skin. (8th edition) Harry L. Arnold, M.D.; Richard B. Odom, M.D.; and William D. James, M.D.; Philadelphia, PA: W.B. Saunders Co.; 1990, p.908.

"Drionic'i kullanarak sıradan çeşme suyu ile yapılan iyontoforez sıklıkla etkili oluyor...(Schoch Letter 1987, 37: Items 117 and 132)...."

Merck Manual. (16th edition) Merck & Co., Inc. Rahway NJ: 1992, p.2452.

"Bazı hastalarda çeşme suyu ile iyontoforez (Drionic® kullanarak) etkili olabilmektedir."Advanced Dermatologic Therapy. Philadelphia, PA: W.B. Saunders Co.; 1987, p.2.

"...eller, ayak tabanları ve koltuk altlarındaki hiperhidroz için evde kullanılabilen çeşme suyu ile iyontoforez tedavisi sağlayan yeni Drionic gereci (pille sağlanan 7 ila 20 miliamperlik akım ile çalışmaktadır) hakkında detaylar da içerikte yer almaktadır. 10 hastada (2 hafta boyunca, haftada 3 kez 20 dakikalık tedavi uygulanan hastalar) terleme 6 haftaya kadar azaltılabilmiştir."

Dr. Walter B. Shelley,

Dermatoloji Profesörü

E. Dorinda Shelley, M.D.

Profesör ve Dermatoloji Klinik Şefi

Tıp Fakültesi,

Ohio Tıp Okulu Pediatric Dermatology. (edited by Schachner & Hansen) New York, NY: Churchill Livingston; 1988, p.643.

"Yaşı daha büyük olan pediatrik hastalar yeni taşınabilir [Drionic] sistemi sayesinde çeşme suyu ile iyontoforez olanağından yararlanabilirler."

Dr. Robert Silverman,

Doçent

Pediatrik Dermatoloji Bölümü

Case Western Reserve Universitesi Tıp Fakültesi

Pediatrik Dermatoloji Bölümü Direktörü,

Cleveland Üniversite HastanesiClinical Dermatology. 2nd edition. St. Louis, MO: C.V. Mosby Co.; 1990, p.704.

"İyontoforez (cilt yüzeyine düşük düzeyde elektrik akımı uygulanması) bu bölgede ter üretiminin azalmasına neden olur. Tedavi edilecek alanın yapısına uygun olan, çeşme suyu yardımıyla—ıslatılmış pedler avuç içi, ayak tabanı, ve koltuk altları ile temas halindedir-- ve pille çalışan bir gereç şimdi hastaların bireysel kulanımına sunulmuştur... Hastaların % 95'i 2 haftada düzelme sağlamakta, toplamda % 86'sı ise 6 hafta boyunca iyileşmiş olarak kalmaktadır."

Dr. Thomas P. Habif,

Yardımcı Doçent

Klinik Tıp (Dermatoloji)

Dartmouth Tıp Fakültesi, Hanover, NH Manual of Therapy for Skin Diseases. New York, NY: Churchill Livingston; 1990, p.153.

"İyontoforez.. hastaların kullanımına sunulmuş olan Drionic 20 miliamper akım vererek etkili olmaktadır."

Dr. Timothy G. Berger,

Dermatoloji Departmanı Doçenti

California Üniversitesi, San Francisco

Dermatoloji Departman Şefi

San Francisco General Hospital

Dr. Peter M. Elias,

Profesör, Dermatoloji Bölümü Başkan Yardımcısı

California Üniversitesi, San Francisco

Dermatoloji Bölümü Şefi

Savaş Gazileri Tıp Merkezi

San Francisco

Dr. Bruce U. Wintroub,

Profesör, Dermatoloji Bölümü Başkanı

California Üniversitesi, San Francisco Super Skin.* New York, NY: Clarkson N. Potter Inc.; 1988, pp.235-236.

"Yakın zamana kadar iyontoforez sadece dermatoloji kliniklerinde, hastanede veya doktorların ofislerinde yapılabiliyordu, pahalı ekipman kullanmanın yanı sıra hastaların klinikleri sık sık ziyaret etmeleri de gerekiyordu. Bununla birlikte şimdi, ev kullanımı için nispeten daha ekonomik ürünler bulunabilmektedir. Birkaç yıl önce ev kullanımı için geliştirilen bir iyontoforez gereci, Drionic ABD'de pazara sunulmuştur. Bu gereç elektrik akım kaynağı olarak pille çalışan bir jeneratör içermektedir. Akım etkilenen alana küçük plastik kaplara yerleştirilmiş ve suyla doyurulmuş yün pedler aracılığıyla iletilmektedir. Ürünün aşırı terlemeyi azaltmadaki başarısına dair verilen ilk raporlar oldukça ümit vericidir."

Dr. Nelson L. Novick,

Doçent,

Dermatoloji Bölümü

Mt. Sinai Tıp Fakültesi, New York

--------------------------------------------------------------------------------